Car Control v zahraničí

 

 

 Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat v závislosti na vybrané variantě i bez zásadního navýšení ceny pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na on-line sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků, viz. ceník (níže).

Varianty sledování vozidla v zahraničí:

 

 • Ukládání dat o pohybu vozidla v zahraničí do paměti jednotky s následným přenosem dat do aplikace po návratu vozidla zpět do České republiky
 • Operativní zjištění aktuální polohy vozidla přes SMS pouze za cenu jediné SMS
 • Jednorázový přenos všech informací o pohybu vozidla v zahraničí pouze v okamžiku, kdy jsou tato data skutečně potřebná, čímž umožňujeme dosáhnout minimálních nákladů na GPRS roaming
 • Komfortní zajištění shodného chování jednotky vozidla v České republice i v zahraničí s neustálým online sledováním vozidla pomocí trvale aktivního GPRS roamingu

Podrobný popis variant sledování v zahraničí

 

 

Základní varianta (bez roamingu)

Jednotka vozidla v tomto režimu v zahraničí zaznamenává trasy vozidla na interní paměť, která dostačuje na přibližně půl roku pohybu vozidla v zahraničí. Do portálu se jízdy doplní teprve v okamžiku, kdy se vozidlo s jednotkou vrátí do pokrytí sítě  O2 - tedy překročí zpět hranice České republiky - a data se přenesou z paměťové karty do portálu. Jedná se o základní garantovanou vlastnost služby.

 

 

Poloha na SMS dotaz

Aktuální polohu vozidla jak v České republice, tak v zahraničí lze zjistit dotazem prostřednictvím SMS. Tuto variantu doporučujeme, pokud se vozidla v zahraničí pohybují po kratší dobu a současně je třeba zjistit aktuální polohu vozidla. Zjištění polohy vozidla probíhá shodně bez ohledu na to, zda se vozidlo nachází v České republice nebo v zahraničí. Polohu lze tímto způsobem zjistit i v případech, kdy se vozidlo nepohybuje nebo nemá zapnutý klíček zapalování.

 

 

Data na vyžádání

Data o pohybu vozidla v zahraničí jsou jednorázově načtena do aplikace na základě spuštění této funkce uživatelem. Hlavní výhodou této varianty je možnost jednorázového přenosu většího objemu dat najednou, což umožní využít celých 100 kB minimální účtovací jednotky GPRS datového spojení ze zahraničí. Zákazník má možnost lépe kontrolovat náklady, protože každý přenos dat ze zahraničí je iniciován jen u vozidel, která zákazník zvolil a pouze pokud jsou data skutečně potřeba (například jednou za měsíc při zpracování knihy jízd u vozidla pohybujícího se na přelomu měsíce v zahraničí). Díky této variantě je možné udržovat aktuální přehled o pohybu vozidla v zahraničí s minimálními náklady.

 

 

Data na vyžádání

Plný GPRS roaming umožní zákazníkovi využívat službu O2 Car Control v zahraničí ve shodném režimu jako v České republice. Data se zobrazují online ve velmi krátkém čase po dokončení jízdy. Dotaz na aktuální polohu je možné provést prostřednictvím GPRS obdobně jako v České republice. Tato varianta služby přináší největší komfort uživateli, ovšem za cenu nákladů odpovídajících trvalému datovému roamingu GPRS jednotky vozidla pohybujícícho se v zahraničí. Tuto plnou variantu roamingu doporučujeme v případech, kdy je trvalé online sledování tras vozidla nezbytné i při jeho pohybu v zahraničí (ve většině případů dostačuje méně nákladná aktualizace dat o trasách vozidla na vyžádání).

Podmínky provozu služby

 

 

Podmínky a možnosti provozu služby O2 Car Control v zahraničí jsou následující:

 • Data o všech uskutečněných cestách se do portálu uloží pouze prostřednictvím GPRS datových přenosů (SMS slouží pouze pro jednorázový dotaz na polohu).
 • Naladění sítě  O2 může nastat teprve po opuštění signálu sítě roamingového partnera (to znamená v některých případech až v českém vnitrozemí, nikoliv ihned po překročení státní hranice).
 • Po opětovném naladění sítě O2 dojde k odeslání dat dosud neodeslaných a uložených v jednotce vozidla (tento stav nenastává v případě plného datového roamingu). Vlastní přenos dat za jeden týden pohybu vozidla v zahraničí proběhne do 1 hodiny od naladění sítě O2 (tato hodnota není garantována vzhledem k možnému pohybu vozidla v místech s horší úrovní pokrytí GPRS).
 • Změna varianty nastavení fungování jednotky vozidla v zahraničí je možná pouze za situace, kdy je vozidlo připojeno v síti  O2 (nelze aktivovat v okamžiku, kdy se vozidlo nachází v zahraničí).
 • Doba přeladění jednotky mezi jednotlivými roamingovými partnery v zahraničí může trvat až desítky minut, tomu odpovídají možná zpoždění dat o pohybu vozidla v zahraničí. Po tuto dobu potřebnou pro přeladění není možné zobrazit aktuální polohu pomocí GPRS.<
 • Plný roaming, kde mohou vzniknout znatelné náklady pro zákazníka, musí aktivovat kontaktní osoba u specialisty BA/CA linky.
 • V případě aktivovaného plného roamingu může v příhraničních oblastech docházet ke komunikaci prostřednictvím roamingu GPRS, byť se vozidlo nachází na území České republiky.
 • SMS dotazování musí aktivovat pracovník zákazníka v roli administrátora služby O2 Car Control na kartě vozidla.
 • Pro každé zjištění aktuální polohy vozidla prostřednictvím SMS a pro každé vyžádání dat je automaticky zaznamenána informace o uživateli, který akci provedl, souhrn je dostupný v podobě reportu.
 • SMS dotaz na polohu v době probíhajícího vyžádaného přenosu dat prostřednictvím GPRS je nedostupný.

Ceník a aktivace

 

Služba O2 Car Control v zahraničí je zpoplatněna pouze cenou využitých datových služeb a SMS. Odchozí SMS z portálu O2 Car Control směrem z ČR do zahraničí je vždy zdarma. Přesné ceny jednotlivých variant služby najdete v ceníku pro zahraničí.

 

 

1. Poloha na SMS dotaz

Prostřednictvím aplikace zjistíte aktuální polohu vozidla bez ohledu na to, jestli se nachází v ČR nebo v zahraničí. Aktivaci provádí pracovník zákazníka (administrátor) prostřednictvím aplikace O2 Car Control. Postup aktivace je popsán v manuálu aplikace.

 

 

* Cena SMS v zahraničí je dána aktuálními sazbami roamingových partnerů.

 

 

 

2. Plný GPRS roaming
Plný GPRS roaming umožňuje využívat službu O2 Car Control v zahraničí ve shodném režimu jako v ČR. Aktivaci provádí specialista linky pro firemní zákazníky na základě žádosti kontaktní osoby zákazníka.

 

 

 

Po vyčerpání stanoveného objemu dat v rámci balíčku je další užívání zpoplatněno standardními cenami dle datového roamingového tarifu. Pomocí "nástrojů pro řízení výdajů" můžete tuto vlastnost balíčku změnit.

 

 

 

zpět

 

 

 

Měsíční paušál je účtován za každé započaté zúčtovací období s nárokem na plný objem MB

Účtovací jednotka je 1 kB.

Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období

Balíčky Evropa obsahují země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island

 

nahoru

zákazník

Přihlášení

login:
heslo:

Zapomněli jste heslo?

ocenění

Společnost OK Point, s.r.o.
získala certifikát

Nejlepší prodejce VAS za rok 2007
v segmentech BA small a GOV local

zavolejte nám

Umíme navrhnout telekomunikační řešení pro každého. Zkuste se přesvědčit o našich schopnostech.

+420 267 310 488

Máte raději písemný kontakt.

kontaktní formulář

firma v číslech

v tuto chvíli řešíme 279 obch. případů, minulý týden jsme vyřešili 20 obch. případů

naše e-shopy

Levne Telefony.cz
eShop s mobilními telefony

Levne Fotoaparaty.cz
eShop s digitálními fotoaparáty

TOPlist